Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

SIPU - cjelovito rješenje za poslovanje škola

Polaznici radionice imat će priliku upoznati se s do sada razvijenim dijelovima SIPU sustava s naglaskom na funkcionalnosti kojima sustav dobiva dodanu vrijednost u odnosu na prethodni način informatizacije tih evidencija u školama: - poslovno izvještavanje i alarmiranje - obračun i fakturiranje kuhinje, boravka i ostalih usluga - integracija SIPU sustava sa vanjskim subjektima (COP, eMatica, FINA i dr.). Cilj radionice jest dobiti povratne informacije od ravnatelja i ostalih sudionika o unaprijeđenju postojećeg SIPU rješenja u nekom dijelu (upravljanje imovinom, riznica itd.) te ispitati potrebu i interes za uvođenjem ovog sustava u njihovu školu u nastavku projekta e-Škole.

Autor(i):

Jurica Vratarić; CARNET

Jurica Vratarić radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET na mjestu voditelja Centra potpore u Odjelu podrške korisnicima. Uz formalno obrazovanje (Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer profesor fizike), profesionalno se usavršavao na tečajevima i stručnim programima usavršavanja iz područja programiranja poslovnih aplikacija, vođenja projekata, podrške korisnicima, komunikacijskih vještina, upravljanja uslugama IT-a (ITIL), organizacije i upravljanja procesom razvoja proizvoda (Agile, SCRUM).

Od većih projekata koje je vodio ili bio član tima izdvajaju se: uspostava Kontakt centra u CARNetu (član tima, koordinacija), organizacija podrške korisnicima za CARNET-ove usluge i servise, organizacija podrške korisnicima za Državnu maturu i Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta, razvoj sustava e-Matica (vođenje i koordinacija timova), razvoj sustava e-Dnevnik (vođenje i koordinacija timova), uspostava i vođenje Centara potpore za sustav e-Matica, uspostava i vođenje Centara potpore za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole. U projektu e-Škole voditelj je rezultata "Unaprijeđeni, transparentni i povezani poslovni i nastavni procesi škola" i zadužen je za razvoj aplikacija i informacijskih sustava.

Petra Gajšak; CARNET

Petra Gajšak, mag. ing. el. tech. inf. radi kao projektna koordinatorica u Uredu ravnatelja u CARNetu. Završila je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (smjer: Elektroničko i računalno inženjerstvo). Posebno važno područje je projektni menadžment i koordinacija te poznavanje procesa prijave i provedbe EU projekata. Radila je na projektu uvođenja elektroničkih upisa u srednje škole, koordinaciji razvoja i podrške za e-Maticu i e-Dnevnik, a sada koordinira provedbu projekta e-Škole.

Kristina Kapitarić; Infodom

Kristina Kapitarić magistrirala je na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, smjer Ekonomika poduzetništva. U poduzeću Infodom zapošljava se na poziciji konzultanta za poslovna rješenja gdje sudjeluje na inozemnim i tuzemnim projektima implementacije i održavanja svjetskih Poslovno-informacijskih sustava kao što su Oracle EBS te ODOO Open source rješenje. Poslovno-informacijski sustav je modularan i najpotpuniji skup aplikacija koje pokrivaju gotovo sva područja poslovanja - od prodaje i marketinga, preko projekata, financija i upravljanja ljudskim kapitalom sve do obračuna plaće, upravljanja proizvodnjom i lancem opskrbe - procesi u kojima je aktivno sudjelovala u dizajnu i prilagodbi rješenja za specifične potrebe korisnika. Svoja znanja u području poslovnih rješenja stječe na projektima implementacije Oracle EBS-a u Odašiljačima i vezama, Elektroprivredi Crne gore, te Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu. Također, sudjeluje na projektu analize i dizajna rješenja za lokalizaciju softvera sukladno zakonskim i poreznim propisima RH za poduzeće FlixBus; analize i preporuke unaprjeđenja ERP sustava sukladno najboljim svjetskim praksama za poduzeće Končar. Trenutno sudjeluje na projektima Razvoj i implementacija sustava za podršku poslovanju škola u sklopu projekta ''e-škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)'', te Razvoj i implementacija integriranog poslovnog informacijskog sustava za podršku poslovanju CARNet-a (PIS). Na svim projektima sudjeluje i u educiranju korisnika za korištenje poslovnih rješenja. Svojim predanim radom na brojim projektima nastoji proširiti svoja znanja u poslovnim procesima kako profitnih organizacija, tako i proračunskih korisnika, kako bi unaprjeđenjem poslovnih rješenja maksimizirala profitabilnost i efikasnost korisnika, uz istovremeno zadovoljavanje zakonskih okvira pojedine zemlje.

Snježana Kao; Infodom

Snježana Kao je konzultant za poslovna rješenja u tvrtki Infodom, d.o.o. sa više od dvadeset godina relevantnog iskustva na projektima uspostavljanja Informacijskih sustava od faze analize, dizajna, razvoja i implementacije u profitnim organizacijama (e-Business) i kod proračunskih korisnika (e-Government). Zadnjih godina fokusirala se na razvoj i implementaciju najpoznatijeg, sveobuhvatnog poslovnog softver otvorenog koda - ODDO u dijelu BAP- a (poslovna administracijska platforma) te financija i računovodstva. Sudjelovala je u nizu velikih nacionalnih i međunarodnih projekata kao što su: Implementacija Oracle eBS-a u tvrtkama Odašiljači i veze, Plinacro, Crnogorski elektrodistributivni sistem te Elektroprivreda Crne Gore; implementaciji sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj. Nadalje, kao član projektnog tima sudjelovala je u postavljanju Sustava za informatizaciju i upravljanje pretpristupnim programima pomoći EU (PHARE, ISPA, SAPARD, IPA); na projektu analize i dizajna rješenja za lokalizaciju softvera sukladno zakonskim i poreznim propisima RH za poduzeće FlixBus; te na projektu unaprjeđenja ERP sustava sukladno najboljim svjetskim praksama za poduzeće Končar. Trenutno, kao član implementacijskog tima sudjeluje na projektima Razvoj i implementacija sustava za podršku poslovanju škola u sklopu projekta ''e-škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)'', te Razvoj i implementacija integriranog poslovnog informacijskog sustava za podršku poslovanju CARNet-a (PIS). Dugi niz godina radi na edukaciji i podršci korisnicima pri implementaciji svih navedenih rješenja. Glavna područja stručnog interesa su joj računovodstvo, upravljačko računovodstvo, financijsko računovodstvo i računovodstvo troškova te informatička rješenja u ovom području poslovanja koja moraju ponuditi pouzdana rješenja kojima se može pristupiti, analizirati i uspoređivati, te time optimizirati resurse i poslovne rezultate korisnika.

Trajanje: 60 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC