Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Kako primjeniti Design Thinking metodologiju u učionici i izradi materijala u edukaciji

S puno primjera, jasnim prikazom benefita i uz prikaz tijeka same Design thinking radionice Ivan i Ana ponuditi će alate koji potiču na kolaboraciju, empatiju i izvrsnost. Kako je IBM direktor, Thomas Watson Jr još davne 1973. rekao : dobar dizajn je dobar posao. Kako promišljanje o dobrom dizajnu može promijeniti iskustvo školovanja te osnažiti učitelje/učenike saznati ćemo u Šibeniku.

Autor(i):

Ivan Petrović; IBM

Ivan Petrović, diplomirani inženjer elektrotehnike, u IBMu kao korisnički predstavnik surađuje s organizacijama koje koriste IBM rješenja i usluge pomažući im da artikuliraju svoje potrebe, unaprijede poslovanje i smanje troškove. Kao dio zajedničkih timova IBM-a i korisničkih organizacija sudjelovao je u kreiranju ideja za nova korisnička iskustva korištenjem IBM Design thinking metodologije. Neka od tih korisničkih iskustava čekaju ostvarenja teleporta i vremenskih strojeva, a neka danas žive u obliku mobilnih aplikacija i unaprijeđenih poslovnih procesa.

Ana Veir; IBM

Ana se služi IBM Design thinking metodologijom u svakodnevnom poslu, radeći s klijentima, startup-ovima i fakultetima. Predavala je studentima na VERN-u, ZŠEM-u, rado mentorira u Startup Factory Zagreb te SPOCK na FER-u. Kako mladi razmišljaju o problemima i stvaraju nove poslovne modele ove godine je imala prilike vidjeti kada je vodila i mentorirala Climathon 2018 i Adriatic Plastic Challange organiziran od strane Terra Hub-a. Kada ne drži vanjske radionice rado pomaže klijentima riješiti poslovne probleme uz pomoć IBM tehnologije i to tako već 13 godina. Majka je dvoje djece.

Trajanje: 15 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC