Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Okrugli stol EU CODE WEEK, moderatorica Branka Vuk

U okviru jedinstvenog digitalnog tržišta Europska komisija promiče razne inicijative usmjerene na poboljšanje digitalnih vještina radne snage i građana, primjerice u okviru Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta i Europskog tjedna programiranja. Europski tjedan programiranja inicijativa je Europske komisije čiji je cilj na zabavan i angažirajući način svima približiti programiranje i digitalnu pismenost te poboljšati digitalne vještine građana. U Republici Hrvatskoj Europski tjedan programiranja obilježava se od samog početka inicijative te je do ove godine u Republici Hrvatskoj organizirano 722 događaja u sklopu Europskog tjedna programiranja. Ove godine Europski tjedan programiranja održan je po šesti puta od 6. do 21. listopada. Cilj je inicijative pokazati kako programiranjem realizirati vlastite ideje, povećati vidljivost programiranja i okupiti motivirane osobe u cilju zajedničkog učenja. Programiranje pomaže razvoju vještina za 21. stoljeće poput kritičkog mišljenja, rješavanja problema, kreativnosti i timskog rada. Na okruglom stolu bit će riječi o dosadašnjim iskustvima i razvoju ove inicijative u Republici Hrvatskoj te prilikama da se ova inicijativa još više proširi i pridonese promociji programiranja kako među učeničkom populacijom tako i među ostalim građanima.

Autor(i):

Nataša Lovrić; Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Nataša Lovrić rođena je 1977. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Hrvatskim studijima i stekla zvanje profesor filozofije i sociologije. Dugi niz godina zaposlena je u Ministarstvu znanosti i obrazovanje gdje od početka radi na uvođenju osiguranja kvalitete u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske, a ponajviše na uvođenju i razvoju državne mature. Posljednjih nekoliko godina radi na poslovima vezanim uz razvoj informatičke infrastrukture u školski sustav posebno na razvoju Zajedničkog upisnika školskih ustanova u elektroničkom obliku e-Matici te na uspostavi i razvoju Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole. Od samog početka razvoja projekta e-Škola Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola sudjelovala je u praćenju i potpori projekta. Članica je Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, a dvije godine bila je predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja u tematskoj radnoj skupini Europske komisije za digitalne vještine.

Ivana Ružić; I. osnovna škola Čakovec

Učiteljica informatike napredovala u zvanje savjetnika. Niz godina voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike. Hrvatska predstavnica u inicijativi Europske komisije za poticanje učenja i razvoj vještina programiranja. Redovito se stručno usavršava, razmjenjuje iskustva i primjere dobre prakse na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Održala niz radionica i predavanja na skupovima županijske, međužupanijske, državne i međunarodne razine iz područja: stvaranje multimedijskih i interaktivnih dokumenata, primjena digitalne tehnologije u svrhu povećavanje motivacije, kao potpora praćenju i vrednovanju napretka, integracija digitalne tehnologije u svakodnevno učenje i poučavanje u različitim područjima, digitalna tehnologija kao osnova za razvoj suradnje na razini razreda, škole, na lokalnoj i međunarodnoj razini. Sudjeluje u međunarodnim projektima i inicijativama sa ciljem razmjene znanja i iskustava, razvoja inovativnosti i kreativnosti u procesu učenja i poučavanja.

Janko Radigović; Hrvatski robotički savez

Janko Radigović rođen je u Zagrebu 06.09.1975. Imenovan od Europske Komisije za EU Code Week ambasadora za Hrvatsku. Završio je Učiteljski fakultet u Zagrebu – Pedagoško Psihološka naobrazba i Tehničko veleučilište u Zagrebu – Informatički odjel, inženjer informatike Radno iskustvo • Hrvatski robotički savez – stručni suradnik – rad na edukacijama i projektima • Školska knjiga d.d. – urednik informatike i tehničke kulture– na poslu urednika Školske knjige uredio sam udžbenike za osnovnu i srednju školu iz informatike, sveučilišne stručne knjige, više priručnika za informatiku i tehničku kulturu. Također radio sam i na digitalnim izdanjima udžbenika i priručnika. Organizirao sam stručna predavanja, razne stručne radionice iz područja robotike, automatike, programiranja. Također sam i držao stručna predavanja na raznim skupovima, te u ime kuće bio sam i suorganizator na raznim natjecanjima iz područja informatike i tehničke kulture. • Srednja strukovna škola „Samobor“ – Nastavnik Računalstva • Osnovna škola Kustošija – Učitelj Informatike • Osnovna škola Jabukovac – Učitelj Informatike • Osnovna škola „Ante Kovačića“ Marija Gorica – Učitelj Informatike • Metalmineral d.d. – voditelj informatike, održavanje računala i računalne mreže, održavanje i izrada weba, vođenje nabave računalne opreme, podrška korisnicima u radu s SAP-om tvrtke • Infoline d.o.o. (Fortius info d.o.o.) – informatička tvrtka– voditelj servisa, voditelj ključnih kupaca, održavanje računala i računalnih sistema. • Olymp d.o.o. – informatička tvrtka, vlasnik, voditelj tečajeva, • City Express d.o.o. – osmislio i vodio poslovnicu u Samoboru

Tomislav Dominiković; Algebra

Tomislav Dominković, jedan je od osnivača Algebre, edukacijske grupacije koja godišnje educira najveći broj polaznika/studenata u Hrvatskoj. Od samih početaka obnaša dužnost predsjednika uprave cjelokupne grupacije i niz drugih funkcija poput člana upravnog vijeća i člana Odbora za kvalitetu Visokog učilišta Algebra. Ispred uprave grupacije nadležan je poslovnim divizijama financija i računovodstva, IT-ja te projektnog ureda. Stručni fokus mu je na specijalističkoj edukaciji informatičkih stručnjaka, primjeni informatičke tehnologije u procesima učenja i poučavanja te projektima izgradnje digitalnih kompetencija od informatičkih stručnjaka do neinformatičkih profesija. Tako je od početka definirao Algebrinu strategiju za razvoj ponude u području primjene e-learning metodologije poučavanja i testiranja znanja te je zaslužan za postignute uspjehe u tom području. Od 2011. do 2014. godine bio je član savjetodavnog partnerskog vijeća (Partner Advisory Council) za Microsoft Learning diviziju sastavljenu od 15 članova, predstavnika Microsoft Partnera sa Learning kompetencijom iz cijelog svijeta. Aktivno sudjelovanje u razvoju Microsoftove strategije za edukaciju pridonijelo je i kvalitetnom usklađivanju Algebrine razvojne strategije što je na posljetku utjecalo na Microsoftov odabir Algebre, 2014. godine, kao najbolje obrazovne organizacije u cijelom svijetu. Tomislav je ispred Algebre i suosnivač vodećeg međunarodnog udruženja edukacijskih centara Leading Learning Partners Association (www.thellpa.com) gdje je i član upravnog vijeća od samog osnutka. U zadnje 3 godine u ulozi direktora projekta nadzirao je provedbu projektnih aktivnosti koje je Algebra kao službeno odabrani izvođač provodila u sklopu nacionalnog pilot projekta e-škole. Jedan je od idejnih začetnika i Algebrine Digitalne akademije – cjelogodišnjeg programa digitalnog opismenjavanja osnovnoškolaca koji godišnje pohađa 2.000 osnovnoškolaca.

Trajanje: 60 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC