Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Safety starts with me

Život u globaliziranom svijetu ukida prostorna ograničenja i uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije i virtualne mobilnosti cijeli svijet nam je na dohvat ruke. Škole koje prepoznaju značaj virtualne mobilnosti omogućuju svojim učenicima i nastavnicima razvoj kompetencija suradnje i komunikacije, razvoj kreativnog razmišljanja, kritičke analize i razmjenu iskustava iz različitih sredina i područja. U sklopu CARNet-ovog projekta "e-Škole:Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" ostvarena je suradnja između Industrijske strojarske škole iz Zagreba i Gimnazije Vukovar koja je rezultirala globalnim webinarom „Dan sigurnijeg interneta 2018.Poštuj, stvaraj i poveži se! Bolji internet počinje s tobom“. Webinar je organiziran s namjerom okupljanja svih zainteresiranih škola i učenika diljem Republike Hrvatske u jednu zajedničku virtualnu učionicu.U webinaru je sudjelovalo preko 60 škola iz cijele Republike Hrvatske sa više od 2000 učenika.Interaktivnim sudjelovanjem svih uključenih; nizom kvizova s pitanjima o sigurnosti na internetu i video uradcima učenika s pravilima o sigurnosti na internetu, suradničkim djelovanjem utjecali smo na podizanje razine osviještenosti djece i mladih o mogućnostima korištenja interneta za istraživanje i učenje, o negativnim i pozitivnim stranama korištenja interneta i samim time, u jednom školskom satu na dinamičan i zanimljiv način, pridonijeli smo osposobljavanju djece i mladih za korištenje interneta na primjeren, odgovoran i siguran način. Na TeachMeetu, kroz navedeni primjer dobre prakse, prikazat ću kako primjena videokonferencije i interaktivnih digitalnih alata, kao metode učenja u nastavnom procesu, izravno utječu na razvijanje komunikacijskih i društvenih vještina. Nadilaženjem prostorne i vremenske barijere postižemo da nastavni proces, učeniku suvremenog društva brzih promjena, bude edukativan, inovativan i zanimljiv.

Autor(i):

Sanja Pavlović Šijanović; Gimnazija Vukovar

Sanja Pavlović-Šijanović rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu te 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke gimnazije završava u Vukovaru, a zbog ratnih zbivanja nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u Gimnaziji Varaždin. Proglašena je učenicom generacije i u tom vremenskom periodu intenzivno volontira u Gradskom društvu Crveni križ Varaždin. Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu upisuje program Studija informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, akademske godine 2000.-2001. završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 2001. godine, zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesorica informatike. Stručni ispit položila je 2003. godine u XV. gimnaziji u Zagrebu za zanimanje profesorice informatike-računalstva. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Voditeljica je Stručnog aktiva za matematiku, fiziku i informatiku od 2002. godine, sindikalna povjerenica NSZSSH podružnice Gimnazije Vukovar od 2008. godine te povjerenica Gradskog društva Crveni križ Vukovar od 2002. godine. Članica je Školskog odbora u trećem uzastopnom mandatu. U zvanje profesor mentor promovirana je 2014. godine. Od 2015. godine administratorica je e-Dnevnika. Sudjeluje u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika:ECDL, e-Škole,Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja,Kako uspješno učiti u online okruženju… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine,a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove, izlagala je na brojnim stručnim skupovima i konferencijama (CUC, CECIIS), sudjelovala je u TeachMeetu (pilot projekt e-Škole). Voli nove izazove i veseli se razmjeni znanja i iskustava.

Trajanje: 

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC