Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Dijagrami tijeka alatom Draw.io

Kao uvod u programiranje, odnosno algoritamske strukture poželjno je raspraviti o algoritmima za izvršavanje nekih zadataka iz svakodnevnog života. Tako ćemo, osim linijskoga slijeda izvršavanja pojedinih operacija, naići i na donošenje odluka i na višestruko ponavljanje nekih operacija. Učenici znaju osmisliti vrlo kreativne primjere dijagrama tijeka za rješavanje problema iz svakodnevnog života poput algoritma za cijepanje drva, spremanja za večernji izlazak, pripremanja za državnu maturu ili „kako stići kući kada golf stane u 3 ujutro?“. Kako ove ideje prikazati pomoću digitalne tehnologije? Pretraživanje interneta za nekim „flowchart makerom“, rezultiralo je pronalaženjem digitalnog alata za izradu dijagrama tijeka Draw.io. Draw.io je besplatna online aplikacija koja ne zahtijeva registraciju, ali dozvoljava povezivanje s Google računom i pohranu na Google Drive. Korištenje ove aplikacije je vrlo intuitivno. S lijeve strane nude se različiti oblici koji se povlačenjem dodaju u radni prostor u sredini, po želji povezuju, a unutar se može dodati tekst. S desne strane nalaze se naredbe za oblikovanje umetnutih oblika. U Srednjoj školi Čazma učenici su koristili Draw.io za prikaz svojih ideja rješavanja problema iz svakodnevnog života. Njihovi radovi mogu se pogledati na http://bit.do/dijagram-drawio. Iskustva su izuzetno pozitivna. Rad u programu učenici su savladali vrlo brzo i gotovo samostalno. Uporaba ovog digitalnog alata omogućila im je izradu još boljih rješenja nego na papiru jer su neke nove trenutne ideje mogli umetati u već skoro gotovi rad i bolje organizirati prostor, a s pomoću tipke <Ctrl> odjednom označiti više objekata pa ih lakše oblikovati.

Autor(i):

dr. sc. Željka Dijanić; Srednja škola Čazma

Dr. sc. Željka Dijanić rođena je 21. prosinca 1973. godine u Bjelovaru. Osnovnu školu pohađa u Čazmi, a srednju u Ivanić-Gradu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine stječe diplomu profesora matematike i informatike, a na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine brani doktorsku disertaciju s temom „Razvoj modela računalno vođenoga učenja otkrivanjem korištenjem programa dinamičke geometrije u nastavi matematike“. U zvanje profesora mentora promovirana je 2008. godine, a u zvanje profesora savjetnika 2013. i 2018. godine. Radi kao profesorica matematike i informatike u Srednjoj školi Čazma. Od 2011. godine članica je stručne radne skupine za izradu ispita državne mature iz matematike u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Kao istraživač se 2015. godine uključuje u znanstveni projekt „Nastava i škole za net-generacije: unutarnja reforma nastave u osnovnim i srednjim školama“ koji se realizira na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. godine članica je Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike, a 2018. godine se kao predavač/trener uključuje u edukacije u organizaciji MZO „Kako uspješno učiti u online okruženju“ kao potpora provedbi programa „Škola za život“. Objavila je 30-ak stručnih i znanstvenih radova iz područja pedagogije, medijske didaktike i metodike nastave matematike, održala preko 40 predavanja na županijskim i državnim stručnim skupovima te 3 predavanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Piše udžbenike iz matematike te izrađuje digitalne materijale za suvremenu nastavu matematike.

Trajanje: 

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC