Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Pametnica u nastavi

Kolegica će izlagati o primjeni softvera za izradu i upotrebu interaktivnog sadržaja u nastavi. Zatim o utjecaju digitalnih tehnologija na motiviranost i aktivno sudjelovanje učenika u nastavi.

Autor(i):

Božena Barbarić; Opstanak

-

Trajanje: 15 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC