Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Veliko srce malih volontera

Veliko srce malih volontera U našoj školi osnovana je izvannastavna skupina Mali volonteri koja je sudjelovala u projektu Veliko srce malih volontera. U grupama su razgovarali koji problem u našem okruženju uočavaju i kako bi ga najbolje mogli riješiti. Nakon detaljne rasprave jednoglasno su odlučili posvetiti se djeci s teškoćama u razvoju koji pohađaju našu školu. Njima su željeli pomoći u razvoju kreativnosti i stvaralaštva u uvjetima integracije te tako osigurati rast i razvoj vršnjaka u duhu solidarnosti, tolerancije i međusobnog razumijevanja. Podijelili su se u skupine gdje je svaka raspravljala i oblikovala najbolji način rješavanja problema. Odlučili su da je najbolje rješenje pokušati pomoći integrirati djecu s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav provođenjem zanimljivih i kreativnih sadržaja uz korištenje IKT. Projekt je sadržavao niz aktivnosti koje su Mali volonteri provodili tijekom školske godine s učenicima s teškoćama u razvoju: - po dogovoru su s učenicima igrali društvene igre te online igre - poučavali ih informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji - zajedno igrali kvizove i rješavali križaljke pomoću pametne ploče - resocijalizacija djece s invaliditetom uklapanjem u okruženje sa zdravom djecom - senzibiliziranje zdrave djece za teškoće vršnjaka s posebnim potrebama - promoviranje radova djece s invaliditetom u široj lokalnoj zajednici (priredbe, izložbe radova u gradu… ) Radom na projektu naučili su promicati jednakosti djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom te njihovo socijalno uključivanje u redoviti odgojno-obrazovni proces i zajednicu s vršnjacima. Prihvaćanje različitosti i razumijevanje različitosti temelj je kvalitetnije komunikacije i života cijele društvene zajednice.

Autor(i):

Ivana Bašić; Osnovna škola Opuzen

Ivana Bašić je magistra primarnog obrazovanja i zaposlena od 1992. godine u Osnovnoj školi Opuzen. Ima status učitelja savjetnika. Zainteresirana je za suvremene tehnologije u obrazovanju i stalno se usavršava kroz razne tečajeve. Završila je mnogo tečajeva o uporabi IKT tehnologije u nastavi te često izrađuje nastavne materijale pomoću 2,0 alata kako bi nastavu svojim učenicima učinila što zanimljivijom. Redovito sudjeluje na stručnim usavršavanjima i voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za učitelje razredne nastave. Uključena je u eTwinning zajednicu i rado sudjeluje u međunarodnim projektima te je višestruka dobitnica nacionalnih i europskih oznaka za kvalitetu rada na projektima. Sudjelovala je kao trener na radionici „Kako uspješno učiti u online okruženju“, koju je provodilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) zajedno sa svojim partnerima u sklopu Cjelovite kurikularne reforme i eksperimentalnog programa „Škola za život“.

Trajanje: 

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC