Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Sustainability - everyone's responsibility

Ideja projekta „Sustainability –everyone's responsibility“ proizašla je iz potrebe izgrađivanja „održivog svijeta“ te osvještavanja učenika da samoodrživost može poboljšati kvalitetu života u školama i domovima. Učenici će se upoznati s obnovljivim izvorima energije i njihovom primjenom te mogućnostima primjene u školama. Želimo učenike osvijestiti o važnosti obnovljivih izvora energije te mogućnosti njihovog iskorištavanja u svrhu samoodrživosti, motivirati ih za učenje fizike, matematike, tehnologije, ekologije te financijske pismenosti. Kroz međukurikularni rad, primjenu znanstvene metode (inquiry based learning) i projektnih aktivnosti (project based learning), mnoštvo kreativnih aktivnosti, aktivnog i iskustvenog učenja, učenici će izraditi solarni panel, postaviti ga na krov škole te analizom podataka (broj sunčanih dana i sati, površine krova, površine panela, potrošnje električne energije, cijene jednog kWh) izračunati uštedu financijskih sredstava škole u slučaju da škola postavi panele na cijelu površinu krova. Učenici će u Geogebri napraviti program koji će i ostalim školama omogućiti da upisom površine krova, prosjeka sunčanih dana i cijene jednog kWh izračunaju uštedu za svoju školu. Ovakvim metodama učenja pripremamo učenike za život, budućnost i osvještavamo ih o važnosti samoodrživosti. Tijekom projekta bit će organizirano nekoliko kampanja (Awareness campaigns), u kojima će sudjelovati učenici predstavljanjem plakata izrađenih u Canva ili nekom drugom web alatu. Aktivnosti su već započele izradom makete solarnog panela kako bi se učenici upoznali s njegovim principom rada te fizikalnom i matematičkom pozadinom pretvorbe energije.

Autor(i):

Danijela Takač; OŠ Pantovčak

DANIJELA TAKAČ, profesor fizike, tehničke kulture i astronomije te koordinator međunarodnih projekata u Osnovnoj školi Pantovčak. Strastveni ljubitelj astronomije i eTwinninga, Erasmus+ i Universe Awareness ambasador. Volonterskim radom popularizira astronomiju i STEM među učenicima i djecom vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta. Redovito se stručno usavršava u Hrvatskoj i EU, aktivno sudjeluje u mnogim međunarodnim konferencijama. Suradnica CARNet-a u sklopu pilot projekta “e-škole- Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola ” : IKT stručni tim, održavanje radionica za e- škole, autorica digitalnih obrazovnih sadržaja iz fizike, autorica e-kolegija na Loomenu. Područje njenog profesionalnog interesa su integracija STEM-a i IKT-a u nastavu i projekte, projektno i aktivno učenje, razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće kod učenika te međunarodna suradnja škola.

Trajanje: 

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC