Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Kako sam kroz projekt e-Škole uhvatila Kairosa za čuperak (DT u nastavi klasičnih i stranih jezika)

Kratak prikaz mogućnosti uporabe digitalne tehnologije u nastavi klasičnih i stranih jezika, konkretno u latinskom i francuskom. Moj odabir aplikacija za poučavanje i komunikaciju. Primjeri njihovog korištenja u nastavi - prednosti i slabe strane, važnost ispravnog odabira korištenih programa u interesu napredovanja i kontinuiranog osposobljavanja učenika za nove načine rada i razvijanje pozitivnog pristupa odgojno-obrazovnom procesu. Razmišljanje o opravdanosti i mogućnostima primjene suvremenih tehnologija u nastavi, o dobrobiti koju donosi DT, ali i o slabim stranama koje sam upoznala kroz edukaciju i praksu u provedbi projekta e-Škole. Izvori mog vlastitog učenja i boljeg upoznavanja s materijom (radionice, forumi, društvene mreže, e-učenje, samostalno istraživanje, kontakti i razmjena iskustava s kolegama...). Zaključak.

Autor(i):

Olga Horvat; OŠ Izidora Kršnjavoga

Rođena 23. siječnja 1965. u Zagrebu, osnovnu školu pohađala je u četiri škole u Hrvatskoj i Sloveniji, a nakon završene Gimnazije u Celju upisala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij latinskog jezika i rimske književnosti i francuskog jezika i književnosti. Od listopada 1988. radi kao nastavnik/učitelj u Kemijsko-tehnološkom obrazovnom centru (danas Srednja škola Vladimira Preloga) - 3 godine, u V. Gimnaziji u Zagrebu - 1 školsku godinu i u OŠ Izidora Kršnjavoga od početka šk. godine 1992. Radila je u svim oblicima nastave u osnovnoj i srednjoj školi, obavljala poslove razrednika i ostala povremena zaduženja. Stekla je status učitelja mentora i učitelja savjetnika. Svake godine priprema djecu za natjecanja u znanju iz predmeta koje predaje u organizaciji AZOO, priprema učenike koji uče francuski jezik za međunarodni ispit DELF, često priprema djecu i za nastupe i priredbe u školi i izvan škole, a uključila se i u mnoge aktivnosti i edukacije povezane s projektom "e-Škole" koji se u školi provodi u posljednje tri godine. Aktivno sudjeluje i u edukacijama i aktivnostima koje nude strukovne udruge izvan škole, a aktivna je i u slobodno vrijeme na raznim područjima pa tako i na Internetu putem Facebook grupa i stranica povezanih s odgojem i obrazovanjem.

Trajanje: 

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC