Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Igrifikacija u obrazovanju sa interaktivnim rješenjima

-

Autor(i):

Aleš Celcar; Inovatio d.o.o.

SMART Education Consultant

Trajanje: 

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC