Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Upoznajmo e-Školu

OŠ Domovinske zahvalnosti kao jedina e-Škola u Kninu (iz prvih 20 odabranih škola) je u od samog početka pilot projekta e-Škole htjela podijeliti svoja iskustva, koje su prednosti rada u pametnoj učionici kao i svega ostaloga što je dobila u sklopu projekta. U suradnji sa drugom kninskom školom, OŠ dr. Franje Tuđmana organizirana je suradnja koja je planirana i u školskom kurikulu s ciljem predstavljanja e-Škole domaćina, način rada učenika i učitelja koristeći tehnologiju te digitalnih alata u nastavi.

Autor(i):

Danijel Forjan; OŠ Domovinske zahvalnosti, Knin

Danijel Forjan, diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta informatika (diplomirao 2007. godine na Učiteljskom fakultetu u Osijeku). Radi kao učitelj informatike i mentor u OŠ Domovinske zahvalnosti u Kninu te u njoj obavlja i poslove administratora imenika i resursa. Uređuje i vodi školsku web stranicu te službeni Facebook profil škole. Budući da je ustanova u kojoj radi u projektu e-Škola, obavlja poslove e-tehničara i mrežnog administratora za upravljanje mrežnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreže. Od završenih tečajeva još ima i standardnu diplomu iz ECDL-a, a na Učilištu Algebra je završio i za „Sistem i mrežnog administratora – Specijalista“. Prošao je i edukaciju za Oracle Academy (Java i Greenfoot). Na prijedlog Udruge „Suradnici u učenju“, 2015.g., imenovan je za ENABLE ambasadora za Hrvatsku, a od strane Microsofta je uvršten i za Micosoft Innovative Expert za 2016.g./2017.g. kao i za 2017./2018.g. U ustanovi u kojoj radi je ujedno i mentor učenicima na natjecanjima iz informatike i robotike u Croatian Makers ligi (mBot, Internet of things i micro:bitovi). Kada ne radi u nastavi, stručno se usavršava preko Microsoft Education online tečajeva, webinara kao i CARNET Loomen kolegija informatičke tematike i piše stručne članke za časopise i novine jer vjeruje da se konstantno treba usavršavati kako bi bili u tijeku sa razvojem tehnologije i novim metodama za rad sa učenicima. Sve što nauči dijeli s kolegama i učenicima.

Milka Ivanlić; OŠ dr. Franje Tuđmana, Knin

Milka Ivanlić, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz predmeta informatika (diplomirala 2008. godine na Učiteljskom fakultetu u Osijeku). Radi kao učitelj informatike u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana, Knin. Uređuje i vodi školsku web-stranicu te službeni Facebook profil škole. Završila je ECDL tečaj - Specijalist za poslovnu informatiku te prošla radionicu u organizaciji Oracle Academy (Java i Greenfoot). U ustanovi u kojoj radi je također i mentor učenicima na natjecanjima iz informatike i robotike u Croatian Makers ligi. Stručno se usavršava preko online tečajeva, webinara, CARNet loomen kolegija, piše stručne članke za časopise te naučeno rado dijeli s kolegama i učenicima.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC