Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Vožnjom od starta do cilja

Korelacijom nastavnih tema iz područja programiranja i proračunskih tablica prikazat će se mogućnost poučavanja i učenja na kreativan i učenicima zanimljiv način. Na oglednom satu demonstrirat će se aktivnosti temeljene na primjeru dobre prakse gdje učenici podijeljeni u timove praktično primjenjuju vožnju mBot robota po stazi, mjere vrijeme prolaska robota, računaju brzinu pomoću tabličnog kalkulatora te grafički prikazuju dobivene vrijednosti. Nakon toga, polaznici oglednog sata će i sami moći sudjelovati u spomenutim aktivnostima, kako bi svoje novousvojene vještine rada s robotom mBot mogli primijeniti na nastavi sa svojim učenicima.

Autor(i):

Damir Vrbanec; IV. osnovna škola Varaždin

Nakon završenog studija na Fakultetu organizacije i informatike (smjer IS) i završene pedagoško-psihološke naobrazbe na visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu zapošljava se na IV. osnovnoj školi Varaždin gdje radi već 18 godina. Kao učitelj mentor informatike radi posljednje 4 godine. Održava mrežne stranice škole 15-tak godina. Dugi niz godina autor je nekoliko članaka informatičkog časopis e-Kids zatim više naslova digitalnog časopisa "Pogled kroz Prozor".

Tomislav Leček; III. osnovna škola Varaždin

Vrlo brzo nakon završetka studija na Fakultetu organizacije i informatike, smjer Informacijski sustavi zapošljava se u III. osnovnoj školi Varaždin gdje radi već 17 godina. Unazad 4 godine postaje učitelj-mentor. Osim obrazovanja u osnovnoj školi radi kao voditelj smjera web i grafički dizajner u školi za obrazovanje odraslih, Ivora - škola informatike gdje je autor nastavnih materija i skripti. Duži niz godina aktivno je sudjelovao u obrazovanju odraslih u provođenju ECDL tečaja te vođenja vježbi na kolegiju IT i primjena na Veleučilištu u Varaždinu, današnje sveučilište Sjever.

mr. sc. Tamara Ređep; I. Osnovna škola Varaždin

Mr.sc. Tamara Ređep na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin diplomirala je 2001. godine (smjer Informacijski sustavi), a 2009. godine je na istom fakultetu završila poslijediplomski znanstveni studij iz Menadžmenta poslovnih sustava i stekla akademski stupanj magistra znanosti. Od 2001. radi kao učiteljica informatike u I. osnovnoj školi Varaždin. U zvanje učitelj savjetnik napredovala je 2017. godine. U razdoblju od 2015. – 2016. godine bila je članica stručne radne skupine za izradu prijedloga za tehničko i informatičko područje kurikuluma u Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Redovito sudjeluje u izvođenju radionica Centra izvrsnosti iz informatike za osnovne škole Varaždinske županije. Autorica je nekoliko stručnih radova vezanih uz unapređenje kvalitete nastavnog procesa primjenom IKT-a.

Trajanje: 35 minuta

Ciljana skupina: učitelji informatike

Potrebna predznanja: osnove programiranja (repeat petlja, while petlja, if then uvjet), osnove proračunskih tablica (osnovne formule i funkcije, oblikovanje grafikona).

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC