Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

SWOT i SECTIONS analiza u izradi elektroničkih sadržaja

Cilj nam je interaktivnim predavanjem prikazati uporabu SWOT i SECTIONS analize za izradu modela uporabe IKT-a na primjeru predmeta Priroda i društvo. MZO je početkom 2018. objavilo Javni poziv za dostavu eksperimentalnih udžbenika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu eksperimentalnoga programa „Škola za život“. U navedenim smjernicama je istaknuto da se dio nastavnih sadržaja s papira prebaci u elektronički oblik koji bi trebao biti sastavni dio rada na satu te predstavljati proširenje tiskanih eksperimentalnih nastavnih materijala. Prema uputama elektronički sadržaji bi se nadopunjavali dodatnim sadržajima, kako tekstualnim tako i multimedijskim i interaktivnim. Dio učitelja nije čekalo odluke MZO i već duže vrijeme samostalno istražuju različite aplikacije i koriste ih za izradu elektroničkih sadržaja. Intuitivno i iskustveno (često metodom pokušaja i pogrešaka) dolaze do spoznaja o kvaliteti i učinkovitosti korištenih aplikacija, elektroničkih sadržaja odnosno korištenju IKT-a u učenju i poučavanju. Uporaba SWOT i SECTIONS analize može učiteljima pomoći i dati smjernice u kreiranju strategije: za analizu stanja u obrazovnoj sredini, za izbor aplikacija te za izradu elektroničkih sadržaja. Na primjeru predmeta Priroda i društvo prikazat ćemo primjenu SWOT i SECTIONS analiza za izbor aplikacija te za izradu elektroničkih sadržaja.

Autor(i):

Ivana Križanac; Osnovna škola Brodarica

Učiteljica razredne nastave-savjetnica, Osnovna škola Brodarica. Aktivno radi na razvoju e-učenja i poučavanja u razrednoj nastavi. Inicijatorica je mnogih međunarodnih projekata u školi i sudionica eTwinning i ERASMUS+projekata.

Žaklin Lukša; Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec

doc.dr.sc. Žaklin Lukša, profesorica biologij u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec gdje teži unaprjeđenju nastavne prakse uvođenjem eksperimenata kao modela poučavanja biologije. Njeni učenici uspješno sudjeluju na državnim i međunarodnim natjecanjima iz biologije, gdje osvajaju značajna priznanja i prva mjesta. Profesorica se bavi i uređivačkom djelatnošću u časopisu za učenička istraživanja iz biologije Bioznalac te je urednica časopisa za edukaciju biologije Educatio Biologiae. Od 2011. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (odsjek Čakovec) predaje kolegij "Metodika prirode i društva".

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC