Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Kad slike ožive

Kako od mladih ljudi učiniti stvaratelje digitalnih radova? Kako okrenuti trend "biti korisnik" u "biti autor" digitalnih sadržaja? Isključivo i jedino povećanjem motivacije i poticanjem interesa za stvaranje, uklanjanjem stavova "to je preteško za mene" i "ja se u to ništa ne razumijem" a kroz uključivanje učenika u multimedijske projekte. Primjer projekta koji kod učenika upravo budi taj poriv je tema ovog izlaganja: Izrada interaktivne brošure s temama koje su učenicima zanimljive i bliske. Koristeći alat HP Reveal učenici mogu "oživjeti" svoj tekstualni dokument kroz uvećanu stvarnost a istovremeno usvojiti nekoliko ishoda učenja: aktivno sudjelovati u radu tima, koristiti različite digitalne alate i tehnologije (smartphone, HP Reveal studio i aplikacija, OpenShot video editor, PaintNet), izraditi i objaviti digitalni rad. Uz navedeno, rezultati rada mogu biti društveno relevantni proizvodi za lokalnu zajednicu jer će kroz primjer biti pokazano kako ih izraditi za ciljanu publiku, a prema uočenim potrebama.

Autor(i):

Mihaela Kelava; Gimnazija Bjelovar

Diplomirala 2003. na PMF - Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu, smjer prof. matematike i informatike. Od siječnja 2003. godina radi na radnom mjestu prof. informatike u Gimnaziji Bjelovar. 2016. godine promovirana u zvanje prof. mentor. Redovito s učenicima provodi projekte, te ih kroz dodatnu nastavu priprema za natjecanja u kategorijama Osnove informatike i Algoritmi. 2015.-2016. bila je član radne skupine za izradu kurikuluma međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije u projektu Cjelovite kurikularne reforme. 2015.-2016. bila je voditeljica i radila na projektu "Suvremena Tehnologija i Edukacijske Metode za Stjecanje Vještina i Kompetencija u Gimnazijama: STEM za SVaKoG" financiranog sredstvima iz EU fondova. 2017. sudjelovala u projektu izrade Digitalnih obrazovnih sadržaja iz matematike i fizike.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC