Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Budi 3D kreativan

Aditivne tehnologije se mogu koristiti za rad s učenicima u osnovnim i srednjim školama kao i sa studentima na fakultetima u cilju razvoja kompetencija potrebnih na tržištu rada. Riječ je o postupcima i uređajima koji se koriste za izradu prototipova i funkcionalnih proizvoda od metala, keramike i polimera u obliku kapljevine, praha, žica, folija… Dakle, ono što laički podrazumijevamo pod trodimenzionalnim ispisom Cilj radionice je upoznati polaznike s osnovama primjene aditivnih tehnologija u radu s učenicima i studentima. Polaznici radionice će raditi u programu za 3D modele ( pronalazak modela, priprema modela i stavljanje modela na printanje u 3D printer ), raditi u programskom paketu Z-Suite koji služi konverziji 3D modela (STL – stereolitografskih) u .zproject format prikladan za ispis na 3D printeru Zortrax M200, testirati rad haptičke ruke i skenirati objekt/osobu/lice 3D eksternim skenerom. Uređaj tijekom procesa digitalizacije (eng. scanning) snima vanjsku površinu odnosno plašt željenog trodimenizionalnog objekta. Na kraju radionice bit će isprintan jedan zajednički 3D model, testirana haptička ruka i digitaliziran jedan objekt.

Autor(i):

Lidija Samac; Srednja škola "Ivan Švear" Ivanić-Grad

Josip Požega, prof. završio je Fakultet Organizacije i informatike u Varaždinu, smjer Informacijski sustavi, nakon čega upisuje Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje završava Pedagoško-Psihološko-Metodičko-Didaktičku izobrazbu te polaganjem stručnog ispita steče zvanje nastavnika informatike i računalstva u Srednjoj školi "Ivan Švear". Kontinurirano radi na vlastitom usavršavanju, od kojih jedno od posljednjih valja spomenuti edukaciju za primjenu aditivnih tehnologija u nastavi srednjih škola te Raspberry PI radionicu za učenike i njihove mentore. Više o samom autoru možete doznati na njegovoj profesionalnoj web-stranici: https://pozegacv.wordpress.com/.

Josip Požega; Srednja škola "Ivan Švear" Ivanić-Grad

Autorica je završila Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smjer konstrukcije. Nastavnica je strojarske grupe predmeta u srednjoj školi "Ivan Švear". Prošla je edukaciju za primjenu aditivnih tehnologija u nastavi srednjih škola.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: polaznici zainteresirani za primjene novijih tehnologija u nastavili ili u svakodnevnom radu i životu općenito. Polaznici zainteresirani za uvod u aditivne tehnlogije. Polaznici zainteresirani za uvod u 3D printanje, 3D skeniranje i 3D modeliranje.

Potrebna predznanja: osnove rada na računalu.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC