Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Ova kemija je u banani!

Pomalo provokativan naslov daje naslutiti temu koju ćemo prezentirati, a tiče se kemije i banane, dok ujedno ima za cilj pokazati da kemija učenicima može biti zanimljiva ako povežemo eksperiment s primjenom IKT-a. Ovim interaktivnim izlaganjem želimo prikazati suvremeno organiziranu nastavu kemije uz primjenu IKT-a u čijoj su organizaciji sudjelovale dvije slavonske gimnazije, Gimnazija Vukovar iz Vukovara i Gimnazija „Matija Mesić“ iz Slavonskog Broda te Odjel za kemiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. Nastavom organiziranom putem Skype-a, učenici dviju gimnazija izvodili su pokus pod nazivom „Izolacija genomske DNA iz banane“. Ova se vježba redovito izvodi u sklopu Praktikuma iz biokemije na Odjelu za kemiju te su studenti ovu vježbu prezentirali našim učenicima uz detaljne upute koje su učenici slijedili. Osim toga naši su učenici imali priliku vidjeti suvremeno opremljen laboratorij Odjela za kemiju, postavljati pitanja studentima i njihovim asistenticama te dobiti informacije o tome kako je studirati kemiju. Nakon izvedbe pokusa, učenici su nacrtali aparaturu u alatu Chemix - http://chemix.org/ , nakon čega su nacrtali model nukleotida (građevne jedinice DNA molekule) u alatu ChemSketch - http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ te su izrađene slike ubacili u svoj digitalni laboratorijski dnevnik u alatu OneNote. Kako bi pokazali što su naučili, učenici su na kraju riješili kviz u alatu Socrative - https://www.socrative.com/ . Cijeli proces trajao je 2 školska sata čime smo pokazali kako kemija može biti zanimljiva i primjenjiva te kako uz odličnu suradnju dviju škola s visoko obrazovnom ustanovom možemo učiniti nastavnu suvremenom, a učenicima prenijeti kompetencije za novo doba.

Autor(i):

Kristina Kristek; Gimnazija Vukovar

Kristina Kristek, rođena 26. ožujak 1983. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završila u Osijeku. Diplomirala 2007. g. na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija radila u osnovnim i srednjim školama te je od 2014. g. zaposlena u Gimnaziji Vukovar kao nastavnica kemije. Voli raditi na projektima s učenicima te je do sada ostvarila uspjeh u vođenju i organizaciji nekoliko školskih projekata među kojima se ističe osvojeno 1. mjesto na HT-ovu natječaju Zajedno smo jači s projektom "Tehnologija budućnosti za školu budućnosti", kojega je predstavila na CUC-u 2016.g. , zatim osvojeno 1. mjesto na natječaju za najbolji školski projekt od strane INA-e i Novog lista za projekt pod nazivom "Vukovarski gimnazijalci kao saveznici bijeloj rodi". Vodila je radionicu fotografiranja pametnim telefonima iz kojega je pripremljena izložba fotografija flore i faune koja je postavljena u školi. Voli koristiti IKT u nastavi te često organizira Skype sate u suradnji s drugim obrazovnim institucijama. Voli izazove i misija joj je prenijeti ljubav prema znanosti na svoje učenike.

Mirta Matanić; Gimnazija "Matija Mesić" Slavonski Brod

Mirta Matanić, rođena 10. listopada 1982. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila u Slavonskom Brodu. Diplomirala 2007. na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija radila u OŠ „Đuro Pilar“, Slavonski Brod te OŠ“Bogoslav Šulek“, Slavonski Brod na mjestu nastavnice kemije, biologije i prirode. Na sadašnjem radnom mjestu u Gimnaziji „Matija Mesić“ radi petu školsku godinu kao profesorica kemije. Radila kao predavač kemije – pripreme za državnu maturu – ( šk. god. 2014./2015.) za Otvoreno učilište „Algebra“ . Sklona timskom radu, izazovima te sudjelovanju u različitim projektima. Sudjelovala u EU projektu „STEM genijalci“ kao član radne skupine –GMM 5 zadužene za analizu i izradu fakultativnog kurikuluma iz kemije i interdisciplinarnog kurikuluma iz obnovljivih izvora energije i pripadajućih priručnika. Aktivno sudjeluje u CATNetovom pilot projektu e-škole kao član radne skupine. Redovito se usavršava čitajući stručnu i pedagošku literaturu, posjećujući seminare te pohađajući online seminare. Aktivno sudjeluje u uvođenju IKT inovacija u školi kroz nastavu i komunikaciju sa učenicima oplemenjenu IKT-om.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC