Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Korelacija Informatike, Hrvatskog jezika i Prirode/Biologije

Ovim interaktivnim izlaganjem demonstrirat ćemo praktične primjere korelacije navedenih predmeta u dvjema osnovnim školama. Učenici su savladali nastavu iz navedenih predmeta po planu i programu koristeći se digitalnim alatima koje su usvojili na nastavi Informatike. To smo postigli korelacijom nastavnih jedinica na način da se na nastavnom satu jednog predmeta radilo s obrađenim sadržajima drugog predmeta koristeći digitalne alate ili programe te vodeći računa da ishodi iz oba nastavna predmeta budu ostvareni. Primjerice, učenici su nastavnu jedinicu "Zamjenice" (HJ) uvježbavali služeći se znanjima o Wordu (INF). Tako su, u već gotovom dokumentu, radeći na računalima, morali podebljati zamjenice, a zatim ih, ovisno o padežu, obojiti određenom bojom.

Učenici su s učiteljima putem OFFICE 365 ili Webmail CARNet-a međusobno dijelili ispunjene zadatke i dobivali povratnu informaciju za svoj rad. Zadatke koje su učenici riješili, učitelji su prgledali ili vrednovali zajednički, ali svatko za svoj nastavni predmet.

Na ovaj smo način postigli da učenici, koristeći usvojena znanja iz jednog nastavnog predmeta, ta ista znanja ponavljaju u drugom nastavnom predmetu. Ovim pristupom učenici koriste iste sadržaje za učenje različitih stvari, čime se njihovo znanje dodatno utvrđuje. Budući da se bitni sadržaji navedenih predmeta na ovaj način sažimaju i povezuju, potiče se stvaranje kompleksnih kognitivnih veza, čime obuhvaćeno gradivo ostaje dostupno za primjenu u različitim situacijama, a stečeno znanje je dugotrajnije i primjenjivije.

Autor(i):

Marina Marić; Osnovna škola Starigrad i Osnovna škola Jurja Barakovića Ražanac

Marina Marić (rođ. Vujnović) rođena je 22. listopada 1988. u Travniku. U Vitezu, BiH je završila srednju Ekonomsku školu, a nastavak obrazovanja je nastavila u Sveučilištu u Splitu, Filozofski fakultet, Učiteljski studij čime je stekla diplomu Magistra primarnog obrazovanja sa smjerom Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju. Uz studiranje je položila uvodni, početni, srednji i napredni tečaj Hrvatskog znakovnog jezika. Predaje nastavu Informatike u dvije osnovne škole (učenici od 5. do 8. razreda). Kao učitelj je zaposlena pet godina.

Andrijana Milovac; Osnovna škola Starigrad

Andrijana Milovac rođena je 21. listopada 1988. godine u Zadru. Završila je Opću gimnaziju Jurja Barakovića u Zadru, a naziv Magistra hrvatskog jezika i književnosti stekla je na Filozofskom fakultetu u Zadru 2013. godine. Iste je godine počela stručno osposobljavanje u OŠ Starigrad, gdje se i zaposlila na neodređeno godinu dana kasnije.

Lidija Miočić; Osnovna škola Jurja Barakovića Ražanac

Lidija Miočić (rođ. Rudić) rođena je 21. rujna 1983. godine u Zadru. U Zadru je završila Opću gimnaziju Franje Petrića. 2006. godine diplomirala je Hrvatski jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru. Od 2011. je zaposlena kao učitelj hrvatskog jezika u OŠ Jurja Barakovića Ražanac. Od ožujka 2018. godine je doktorand Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Upisala je poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti.

Ana Katalinić-Bach; Osnovna škola Novigrad i Osnovna škola Starigrad

Ana Katalinić Bach rođena je u Splitu 1979. godine, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2005. godine na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, čime stječe naziv dipl.ing. biologije - ekologije, te prof. biologije. Od 2005.-2015. radila je kao stručni suradnik i stručni voditelj Parka prirode Vransko jezero, a od 2015. radi kao učiteljica prirode i biologije u Osnovnoj školi Starigrad i Osnovnoj školi Novigrad.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC