Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Prva iskustva Škole za život

Sudionici izlaganja će se upoznati sa stečenim iskustvima u prva dva mjeseca rada u Školi za život. Prezentirati će se kako Škola za život priprema učenike za novo doba, te koje će kompetencije steći učenici koji se školuju na novi način, s drugačijim pristupom te uz korištenje digitalne tehnologije.

Autor(i):

Zlatka Miculinić Mance; Prva riječka hrvatska gimnazija

Nastavnica Zlatka Miculinić Mance, profesor savjetnik, diplomirala je matematiku, fiziku i informatiku. Radila je u Građevinskoj tehničkoj školi, te od 1994. u Pravoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Sudjelovala je u projektima STEM INTERAKTIV PRHG- Razvoj novih kurikula i digitalnih sadržaja, u pilot projektu e-Škole. U nastavu uvodi inovacije i uspješno potiče učenike na rad u izvannastavnim aktivnostima. Redovito se stručno usavršava.

Anita Grgurić; Prva riječka hrvatska gimnazija

Nastavnica matematike Anita Grgurić, prof. diplomirala je 1999.g na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, zvanje profesor matematike i informatike. Od 2001. godine radi kao nastavnica matematike u srednjim školama u Rijeci, od toga posljednjih 15 godina u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Redovito se stručno usavršava i sudjeluje u projektima.

Trajanje: 

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC