Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

(e-)Stvaroistražitelji

Kroz ogledni sat, koji se nadovezuje na interpretaciju lektirnog djela "Pipi Duga Čarapa" Astrid Lindgren, sudionici će istraživati i kritički vrednovati zadane informacije u digitalnome okružju. Vođenim pristupom mrežnoj stranici škole, e-referentnoj građi, obrazovnim portalima i internetu općenito, sudionici će biti stvaroistražitelji (poput Pipi i njezinih prijatelja) i pronalazit će zadane stvari (podatke) kombinirajući nabrojane digitalne izvore znanja. Naglasak će biti i na autorskim pravima te sigurnom korištenju interneta.

Autor(i):

Rahela Frelih; OŠ Petra Zrinskog

Rahela Frelih, diplomirala je 2011. godine informatologiju (smjer bibliotekarstvo) te ukrajinski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija primala je stipendije, radila kao demonstrator i sudjelovala na raznim stručnim skupovima na oba odsjeka. Putem nevladinih udruga radila je kao predavač na nekoliko projekata Europske unije. Trenutno radi kao stručna suradnica knjižničarka u zagrebačkoj OŠ Petra Zrinskog.

Kroz razne projekte i radionice u suradnji s učiteljima, stručnim suradnicima i drugim knjižnicama potiče čitanje, primjenu IKT-a u nastavi i poučavanje informacijske pismenosti kao temelja cjeloživotnog učenja. Svoj rad redovito predstavlja na županijskim i državnim stručnim skupovima te u raznim medijima. Autorica je e-Twinning projekta "Lektira u knjižnici".

Trajanje: 35 minuta

Ciljana skupina: učitelji razredne nastave i knjižničari.

Potrebna predznanja: pretraživanje interneta, korištenje priručnom građom.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC