Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

3D printanje u nastavi biologije i matematike

Cilj je upoznati građu molekule DNK putem digitalnih tehnologija. Zadani cilj će se postići kroz radionice i razmjenom ideja u skupinama i među skupinama.

Svaka skupina će proći kroz sve radionice.

1. skupina – IZOLACIJA DNK IZ BANANE, te promatranje digitalnim mikroskopom. Izrada postera o građi molekule DNK u online alatu Canva, te objava istih na online zidu Padlet-a.

2. skupina – POSTOTAK I VJEROJATNOST Zadatci izračunavanja postotka dušićnih baza u molekuli DNK i zadatci izračunavanja vjerojatnosti mutacije DNK i obolijevanja od genetski nasljednih bolesti. Grafički prikaz rezultata u obliku pite.

3. skupina - IZGRADNJA MOLEKULE DNK Izrada modela molekule DNA u online alatu, sparivanje dušićnih baza.Zadatci izračunavanja potencija prilikom diobe stanica, te provjera rješenja u mobilnoj aplikaciji Photomath.

4. skupina – 3D PRINTANJE MODELA MOLEKULE DNK 3D printerom izraditi model molekule DNK.

Autor(i):

Leopoldina Vitković; Osnovna škola Dore Pejačević Našice

Leopoldina Vitković rođena je u Našicama 1980. godine. Opću gimnaziju završila je u Našicama. Završila je studij na Filozofskom fakultetu i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Radi u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice kao učiteljica biologije. Član je Županijskog povjerenstva za provedbu Ekološkog kviza. 2012. godine stekla je zvanje Projekt menadžerice za izradu i provedbu EU projekata. Devet godina obnaša dužnost školskog koordinatora međunarodnog projekta Eko - škole. Od 2017. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za učitelje biologije Osječko-baranjske županije.

Branka Burazer; Osnovna škola Dore Pejačević Našice

Branka Burazer rođena je u Orahovici 1967. godine. Završila je srednju školu u Našicama, te maturirala kao Suradnik u nastavi. Završila je studij na Pedagoški fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Radi u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice kao učiteljica matematike. Od 2004. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za učitelje matematike Osječko-baranjske županije. Redovito sudjeluje na državnim stručnim skupovima, međužupanijskim stručnim skupovima i županijskima kao predavač.

Ksenija Orešković; Osnovna škola Dore Pejačević Našice

Ksenija Orešković rođena je u Osijeku 1973. godine. Završila je Matematičko-prirodoslovnu gimnaziju u Našicama. Završila je Filozofski fakultet – pedagogijske znanosti u Zagrebu i stekla zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave. Radi u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice kao učiteljica razredne nastave. Od 2016. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za učitelje razredne nastave Osječko-baranjske županije.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: učitelji biologije, matematike i informatike osnovne škole

Potrebna predznanja: rad na računalu.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC