Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Organizacija Projektnog dana

U II. gimnaziji izvanučionička nastava pod nazivom „Projektni dan“ provodila se protekle dvije školske godine. Prve su godine učenici birali svoj projekt bez korištenja tehnologije te su mnogi bili nezadovoljni jer nisu imali iste mogućnosti odabira. Kako bi se osigurala jednaka mogućnost odabira za sve učenike, rodila se ideja da se odabir za preko 600 učenika i 24 razreda naše škole provede putem Loomena. Otvoren je kolegij „Projektni dan“ te je za svaki razred kreirana posebna lozinka kako bi se omogućilo sortiranje učenika po razredima, a ne samo odabranim projektima. Prvo smo proveli probnu prijavu svih učenika na Loomen kako bi provjerili znaju li svi učenici što trebaju napraviti i kako da pronađu svoj AAI@EduHr. Osim toga, proba nam je poslužila za provjeru jesu li učenici pravilno raspoređeni po razredima (usporedba s e-dnevnikom). Nakon toga na web stranici Škole objavili smo program svakog projekta. Program je unificiran u tablicu koju su ispunili svi voditelji projekata s podacima potrebnim za pojedini projekt. Na kreiranom kolegiju objavljen je popis projekata s poveznicama na opise projekata, s naznakom za koje razrede je projekt namijenjen, brojem učenika koji se mogu prijaviti, potrebnim predznanjem i vještinama te eventualno iznosom troška ako postoji. Svaki učenik mogao je odabrati samo jedan projekt, a princip rada bio je „tko prvi njegova djevojka“. Vrijeme otvaranja prijava objavljeno je na web stranici škole. Nakon završetka prijava iz Loomena smo odmah dobili popis učenika po svakom projektu i popis projekata po razredima.

Autor(i):

Smiljana Perić; II. gimnazija, Zagreb

Profesorica savjetnica informatike u II. gimnaziji, članica stručne radne skupine za izradu ispita državne mature, mentorica iz informatike za izvođenje nastavne prakse studenata PMF-a, mentorica učenicama na državnim natjecanjima te koautorica više udžbenika iz informatike i priručnika iz programiranja u Pythonu.

Zvjezdana Bezlaj; II. gimnazija, Zagreb

Stručna suradnica-pedagoginja, mentorica, u II. gimnaziji Zagreb.

Trajanje: 

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC