Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Pametni telefon kao pametni pomoćnik u nastavi

Suvremene metode poučavanja podrazumijevaju implementaciju raznovrsnih modernih tehnologija u svakodnevni rad u nastavi, no pametni telefoni se često doživljavaju kao smetnja i neprijatelj rada u nastavi jer odvlače pažnju i ometaju koncentraciju. Učenici vrlo rado koriste pametne telefone u slobodno vrijeme no vrlo često ne poznaju širinu mogućnosti koje mobilne aplikacije nude te ne znaju „pametno“ koristiti svoje pametne telefone. Napredak društva i dinamičan razvoj informacijskih tehnologija posredno se odrazio na ubrzane promjene i potrebe na tržištu rada. Korištenjem pametnog telefona u nastavi učenici usavršavaju primjenu IKT-a i razvijaju specifična znanja i vještine za radna mjesta sutrašnjice što im povećava konkurentnost na tržištu rada. Istovremeno se modernizira i podiže razina kvalitete nastave te motiviranosti i zadovoljstva učenika, potiče se vršnjačko učenje i timski rad, sudjelovanje u projektnoj nastavi i neformalnim oblicima učenja. Kroz interaktivno izlaganje predstavit ćemo primjere projektne nastave u sklopu koje su učenici korištenjem raznih mobilnih aplikacija razvijali digitalne vještine i usavršavali primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavim i izvannastavnim sadržajima. Korištenjem raznovrsnih mobilnih aplikacija učenici su se bavili prostornim i vremenskim planiranjem, razvijali su orijentaciju i psihomotoričke vještine, natjecali se i pratili svoj napredak, očitavali dodatne informacije o predmetu istraživanja, dijelili i uređivali dokumente i sl. Uporabom IKT-a u nastavi lako se postiže umrežavanje nastavnih tema i cjelina na način zanimljiv učenicima te se uspostavlja pozitivna radna atmosfera i korelacija između općeobrazovnih i strukovnih predmeta i sadržaja.

Autor(i):

Natalija Havojić Šinjori; Upravna škola Zagreb

Natalija Havojić Šinjori diplomirala je 2008. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, smjer informacijski sustavi. Iste godine zaposlila se u Upravnoj školi Zagreb i radi na poslovima nastavnika informatike. Tijekom godina rada redovito se stručno usavršava, odlazi na organizirana predavanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, predavanja organizirana od strane Microsoft Hrvatska te redovito prati stručne webinare i on line predavanja. Održala je četiri predavanja na županijskim stručnim vijećima (za nastavnike poslovne administracije, nastavnike engleskog jezike te na županijskom stručnom vijeću nastavnika informatike). Administrator je e-matice i e-imenika u matičnoj školi te redovito održava razne edukacije za djelatnike u školi.

Sanja Cetinjanin Thes; Upravna škola Zagreb

Sanja Cetinjanin Thes, prof. Diplomirala je Kroatistiku i Bohemistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine. Od 2010. godine zaposlena je u Upravnoj školi Zagreb kao nastavnik stručnog predmeta Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom i vrlo je aktivna u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. U svakodnevnom radu u nastavi redovito koristi IKT i digitalne sadržaje te se redovito usavršava u struci putem različitih radionica, seminara i tečajeva. Sa svojim učenicima povremeno sudjeluje u eTwinning projektima te kontinuirano djeluje kao nastavnik mentor učenika koji sudjeluju u online međunarodnom daktilografskom natjecanju Intersteno. Od 2016. godine kao članica tima i koautorica projekta sudjeluje u međunarodnom projektu ERASMUS+ u sklopu kojeg je 2017. sudjelovala u strukturiranom studijskom posjetu Islandu.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC