Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Nastava 21.stoljeća: Primjena CLIL metode

Moderno doba migracije i integracije stanovništva diljem Europe i europski razvojni plan pokazuju da metode podučavanja moraju pratiti ista društvena zbivanja zbog veće potrebe za višom jezičnom kompetencijom te kvalitetnom radnom snagom. CLIL metoda priprema učenike izazovima modernog društva gdje su radna kompetitivnost i interkulturalna, jezična i kognitivna kompetencija važni faktori uspješnosti na tržištu rada. CLIL metoda se pokazala iznimno učinkovitom jer izravno sjedinjuje strani jezik, u ovom slučaju engleski i drugi nastavni predmet, npr. kemija, povijest, geografija, fizika, matematika itd. Uporaba stranog jezika u kontekstu drugog nastavnog predmeta je direktna i praktična dok sadržaj nastavnog predmeta poprima novu dimenziju. Učenici kroz ciljani jezik usvajaju sadržaj nastavnog predmeta i na taj način razvijaju društvene, kulturološke, kognitivne vještine kao i vještine učenja što olakšava stjecanje postignuća u savladavanju gradiva nastavnog predmeta i predmeta stranog jezika. CLIL metoda se može koristiti u podučavanju svih uzrasta učenika i na bilo kojem stranom jeziku. U sklopu radionice sudionici će naučiti: 1. što je CLIL metoda i njena primjena; 2. koristiti engleski jezik za pripremu teksta stručnog sadržaja; 3. koristiti digitalne alate (jezični oblak/digitalni poster-preporučene CLIL aktivnosti) u primjeni CLIL metode; 4. kako pripremiti zadatke razumijevanja na stručnom tekstu koristeći engleski jezik; 5. usmjeriti učenje na učenika i preuzeti ulogu «monitoringa». Na kraju radionice sudionici će prikazati svoje uratke i na taj način dobiti odgovore na sva preostala pitanja.

Autor(i):

Ivana Bokavšek; Osnovna škola Spinut

Profesorica engleskog i talijanskog jezika Ivana Bokavšek radi kao učiteljica engleskog jezika u osnovnoj školi Spinut u Splitu. Promovirana je u zvanje učitelj mentor. Aktivna je sudionica u Erasmus+i eTwinning projektima. Bila je koordinator Erasmus+ KA1 projekta "Na putu inovacija" te eTwinning projekta "How do we see us", nagrađenim europskom oznakom kvalitete, gdje je u suradnji sa školom iz Španjolske, sa svojim učenicima stvarala razne radove npr. kratke filmove, prezentacije koristeći nove alate i strip u kojima su predstavljali hrvatsku kulturu, sport i znanost. Stručno se usavršavala u nekoliko europskih zemalja i svoje usavršavanje redovito diseminira u radu s kolegama i učenicima te na lokalnoj razini prezentirajući svoj rad i u televizijskim prilozima. Sa svojim učenicima sudjelovala je na dva Državna natjecanja iz engleskog jezika. Sudjelovala je na video konferenciji CUC 2009 na temu internetskog časopisa na engleskom jeziku "Spinut Online" te na 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC 2017 gdje je održala radionicu na temu interaktivne prezentacije i interaktivno izlaganje na temu korištenja QR koda u terenskoj nastavi. Održala je tri radionice na temu korištenja digitalne tehnologije u nastavi u sklopu programa “Nastavnik za nastavnika” u Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Područje profesionalnog razvoja se bazira na upotrebi digitalne tehnologije u nastavi i na promicanju njenih pozitivnih utjecaja kao i na razvijanju učeničkih generičkih kompetencija. Radni imperativ se temelji na samokritičnosti i samoanalizi i ujedno poboljšanju radnih i osobnih kompetencija.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: radionica je namijenjena svim učiteljima i nastavnicima kojima je CLIL metoda potrebna zbog njenih primarnih benefita, a i zbog drugih mogućih razloga gdje se pokazuje nužna, npr. sudjelovanje u Erasmus+ i eTwinning projektima.

Potrebna predznanja: za pohađanje radionice nisu potrebna iskustva informacijske-komunikacijske tehnologije veće razine, tj. dovoljan je osnovni nivo uporabe informacijske-komunikacijske tehnologije te srednja razina (B1-B2) poznavanja engleskog jezika.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC