Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Škola u bolnici

Našim radom prezentirat ćemo model nastavnog procesa koji se odvija izvan školske učionice, u bolnici. Posebnost rada s kombiniranom grupom uključuje inovativnost, fleksibilnost, kreativnost, integrirane nastavne sadržaje, inovacije i događanja koje moramo osmisliti kako bi djeca bila zainteresirana. S učenicima se radi prvo individualno kako bi mogli sudjelovati u suradničkom modelu učenja. Model suradničkog i vršnjačkog učenja ima emotivni, socijalni i intelektualni utjecaj na razvoj djece. Spajamo učenike u grupe koje nisu iste kronološke dobi. Takvo učenje je interakcijsko, iskustveno, timsko, akcijsko. Učenici u procesu školovanja trebaju steći niz socijalnih vještina (međusobna tolerancija, dogovaranje, podjela zadataka, uvažavanje medusobnih razlika, medusobno pomaganje). Za uspješnu aktivnost grupe je bitna kohezija kojom postižemo afirmaciju svakog člana i razvoj zajedništva. Ključni element našeg nastavnog rada je konstruktivistička metoda učenja: 1. učenik potaknut postavljenim zadatcima koristi postojeće znanje i iskustvo koje povezuje s novim; 2. subkonstrukcija – učenik razmjenjuje spoznaje s učenicima; 3. instrukcija – učenici prikazuju rezultate ostalim učenicicma. Imperativ našeg učenja je aktiviranje svih učenika. U radu koristimo grupnu slagalicu Jingsaw classroom koja obuhvaća suradničko učenje, metodu pilice (nastavne teme se dijele kako bi učenici lakše naučili). Projektom "Djeca za djecu" pomažemo bolesnoj djeci u materijalnom smislu. Kvalitetna i konstruktivna suradnja sa zdravstvenim osobljem i roditeljima je neophodna. Ponašanje ne treba mijenjati zbog bolesti jer djeca imaju „snažne antenice“ pomoću kojih osjete naše emocionalno stanje. Učitelja u bolnici trebaju učenici, roditelji te zdravstveno osoblje. Samopouzdanje i humor učitelja kao moderatora nastavnog rada i osmišljenog kreiranja slobodnog vremena učenika je neprocjenjiva.

Autor(i):

Kristina Lozančić; OŠ Ivana Gorana Kovačića, Zagreb

Kristina Lozančić rođena je u Zagrebu. Završila je Učiteljsku akademiju u Zagrebu. Radi kao učiteljica razredne nastave u OŠ Ivana Gorana Kovačića u bolničkim odjelima pri DB Srebrnjak. Učitelj mentor je i bavi se ujedno i humanitarnim radom.

Aneta Jozić Bolčević; OŠ Ivana Gorana Kovačića, Zagreb

Aneta Jozić Bolčević rođena je u Mostaru. Završila je PMF u Zagrebu smjer prof.matematike i informatike.Radi u OŠ Ivana Gorana Kovačića, Zagreb u bolničkim odjelima pri DB Srebrnjak i KBC Zagreb. Bavi se humanitarnim radom, a jedan od značajnijih je projekt "Djeca za djecu".

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC