Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

E-vještine u provedbi projekta FINAME PRO

Projekt FINAME PRO – kompentencije za uspješnije cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva financiran od Europskih strukturnih fondova značajan je doprinos strateškom okviru Education and training 2020. Cilj projekta je unapređenje učeničkih kompentancija i pismenosti kroz izradu dva kurikuluma za provedbu fakultativne nastave Upravljanje osobnim financijama i Mediji u suvremenom društvu te provedbu izvannastavne aktivnosti pod nazivom Upravljanje projektima i društveno poduzetništvo. U provedbi svih navedenih aktivnosti uspostavljena je suradnja s vanjskim stručnjacima. U fazi pripreme provedeno je istraživanje među učenicima u dvije škole o njihovoj medijskoj i financijskoj pismenosti. Korišteni program za provedbu ankete bio je Qualtrics koji nam je izborom mogućnosti u kreiranju pitanja omogućio kvalitetnu polaznu osnovu u izradi kurikuluma.

Projektni tim u izradi kurikuluma Mediji u suvremenom društvu za ostvarenje postavljenog cilja predmeta odabire metodologiju izrade vlastitih medijskih sadržaja u učeničkim radionicama što je prepoznato kao učinkovit način razvoja medijske pismenosti mladih, a takve primjere upoznali smo nakon studijskog putovanja i posjeta JFF intstituta u Munchenu. Već s prvom radionicom „Aplikacija nije zafrkancija“ škola sudjeluje u Danima medijske pismenosti što je dokumentirano na portalu http://www.medijskapismenost.hr. Projektni tim u izradi kurikuluma Financijska pismenost za ostvarenje postavljenog cilja predmeta također odabire učeničke radionice u kojima učenici koristeći različite IKT alate izrađuju vlastiti finacijski plan, provode vršnjačko vrednovanje izrađenih financijskih planova te koriste računalnu aplikaciju radnog naziva „Upravljanje novcem“ pomoću koje će uz zadane parametre s financijskih tržišta morati upravljati vlastitim virtualnim budžetom.

Autor(i):

Suzana Mikulić; Ekonomsko-birotehnička škola Split

Rođena 1967. godine u Zadru. 1990. godine diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 1993. godine završila dodatno pedagoško, psihološko i metodičko obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1993. zaposlena u Ekonomsko-birotehničkoj školi u Splitu, a 2016. godine promovirana u profesora savjetnika ekonomske grupe predmeta i informatike. Dugogodišnji sam urednik školske web stranice, predavačica na nekoliko državnih stručnih skupova te županijskim stručnim vijećima, recezentica školskih udžbenika. Primjenjujući suvremene metode poučavanja u svom radu, aktivno u školi promičem razvoj digitalnih kompetencija kod nastavnika i suradnika škole. Autorica sam online tečaja „Izrada marketing plana“ te sudionica nekoliko projekta. Voditeljica sam projekta FINAME PRO- kompetencije za uspješnije cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva financiranog iz ESF.

Jozica Pažanin; Ekonomsko-birotehnička škola Split

Rođena 1981. godine u Splitu. 2005. godine diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, smjer Informatika i tehnika. Od 2005. zaposlena u školi kao profesor informatike a od 2015. promovirana u profesor mentor. Tijekom svog rada primjenjuje suvremene metode poučavanja i koristi e-učenje kao novi model obrazovanja. Autorica je online kolegija „Sigurnost na Internetu“ i „Matematičke osnove računala“ koje zadnjih sedam godine aktivno provodi u nastavi. Predavačica je na različitim konferencijama, državnim i županijskim stručnim skupovima. Završila je E-learning akademiju, smjer Course Design, a trenutno polazi doktorski studij „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ na PMF-u u Splitu. Sudjelovala je u više projekta, a trenutno sudjeluje u županijskom projektu EDIT – ICT županija te u projektu FINAMEPRO.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC