Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

PowerPoint u službi igre

Polaznici će se bolje upoznati sa svima dobro poznatim prezentacijskim programom PowerPoint i njegovim prednostima korištenja prilikom izrade interaktivne igre u formi kviza za provjeru znanja, te njegovog korištenja u nastavi i obrazovanju općenito. Usvojit će potrebne vještine i znanja za izradu interaktivnog materijala kao što je kreiranje slideshow-a s dodavanjem tekstualnih zapisa, fotografija, video isječaka, audio zapisa, povezivanjem slide-ova unutar prezentacije kako bi dobili na dinamičnosti igre. Na početku radionice polaznici će odigrati kviz napravljen u PowerPointu po uzoru na poznatu igru Milijunaš. Nakon igre upoznati će se sa radnim okruženjem PowerPointa te će naučiti kako povezati određene slide-ove unutar prezentacije i kako postići dinamičnost PowerPointa. Kreirati će svoj kratki kviz polazeći od praznog slidea. Nakon završetka izrade sadržaja polaznici će znati objaviti i dijeliti svoj video materijal na društvenim mrežama, Youtube-u ili ga pak ugraditi na neke mrežne stranice poput bloga koristeći HTML kod. Polaznici će vidjeti i nekoliko primjera uporabe PowerPointa kao alata za ponavljanja gradiva ili provjeravanja znanja. Uporabom naučenih vještina nastavnici će kroz kviz moći utvrditi obrazovne ciljeve s učenicima, analizirati pojedine obrazovne ishode, razviti sredstvo za provjeru znanja i praćenja usvojenosti kroz igru, uporabom kviza moći će razviti strategiju poučavanja (koncept koji opisuje koje instrukcijske aktivnosti i na koji način trebaju biti provedene za ispunjavanja zadanih podciljeva i ciljeva, uključujući prikaz informacija, uvježbavanje, davanje povratnih informacija učenicima i ispitivanje), oblikovati i provoditi evaluaciju obrazovnog procesa (provjeriti obrazovne materijale u individualnom i grupnom radu s učenicima).

Autor(i):

Daniela Marčetić; Osnovna škola Grabrik, Karlovac

Daniela Marčetić je učiteljica matematike u Osnovnoj školi Grabrik, u Karlovcu. Rođena 1983. u Karlovcu, pohađala je OŠ Vladimir Nazor u Dugoj Resi, Srednju školu Duga Resa (smjer- opća gimnazija) te je završila Prirodoslovno – matematički fakultet u Zagrebu, odnosno stekla zvanje magistra edukacije matematike. Po završetku fakulteta zapošljava se u Osnovnoj školi Turanj na godinu dana, a zatim u Osnovnoj školi Slunj. Od 2011. radi u Osnovnoj školi Grabrik u Karlovcu. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama, primjenu dramsko pedagoških vježbi i igara u nastavnom radu. Redovito se usavršava i koristi razne web alate u nastavi i izvan nje te surađuje s nastavnicima i edukatorima na raznim projektima popularizacije matematike i znanosti.

Trajanje: 45 minuta

Ciljana skupina: radionica je namijenjena svim nastavnicima osnovne i srednje škole i svima ostalima kojima bi izrada animiranih videozapisa i prezentacija, te zanimljivih obrazovnih materijala koristila u radu s učenicima i sl.

Potrebna predzanja: polaznici moraju poznavati osnovni rad u programu PowerPoint.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC