Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Korelacija Hrvatskog i Engleskog jezika: medijska pismenost

Na oglednom satu polaznici će steći uvid u mogućnosti korištenja digitalnog okruženja za poučavanje o medijskoj pismenosti. Sat će polaznicima poslužiti kao primjer dobre prakse integracije teme medijske pismenosti iz građanskog odgoja i obrazovanja kroz korelaciju sadržaja nastave Hrvatskog i Engleskog jezika. Sadržaji koje će učenici trebati usvojiti kroz nastavni proces bit će prezentirani na engleskom i hrvatskom jeziku. U uvodnom dijelu sata polaznici će pomoću alata Scrumblr “brainstormingom” odgovarati na motivacijska pitanja te riješiti kratku anketu u alatu Quizizz kako bi se utvrdila inicijalna razina znanja o temi. Potom će im se prezentirati sadržaj teme u Swayu. Na temelju prezentiranog riješit će vježbu u aplikaciji LearningApps. Zatim će pogledati kratki TED-Ed film i uključiti se u usmenu diskusiju. Po završetku će ponovno riješiti početni upitnik u Quizizz-u. U završnom dijelu započet će s izradom plakata u Canvi na zadanu temu. Uputit će ih se na dovršavanje plakata kod kuće i postavljanje istog na Yammer. Polaznici će uvidjeti kako jednostavno prezentirati sadržaje pomoću Office 365 aplikacije Sway i implementacije TED-Ed videa u nastavi. Prepoznat će osnovne mogućnosti alata Quizizz za formativno praćenje napretka učenika te alat Scrumblr za jednostavno provođenje oluje ideja. Steći će uvid u mogućnosti uvježbavanja usvojenih sadržaja kroz interaktivni modul u LearningApps.org aplikaciji. Na satu će im biti prikazane i osnove snalaženja u web alatu za grafički dizajn - Canva. Naposljetku, bit im će predstavljen jedan od načina dijeljenja digitalnih sadržaja - putem društvene mreže Yammer.

Autor(i):

Anamaria Hajdinjak; Osnovna škola "Klana"

2013. godine diplomirala je hrvatski jezik i književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci te stekla status magistre edukacije hrvatskog jezika i književnosti i filozofije. Od rujna 2015. zaposlena je na mjestu učiteljice Hrvatskoga jezika u OŠ „Klana“ koja se iste godine uključila u pilot projekt „e-Škole“ postavši tako jednom od prvih 20 škola u projektu. Od samog početka aktivno je uključena u provedbu projekta u školi, najprije kao školski koordinator projekta, a zatim kao članica školskog projektnog tima. U nastavnom procesu osobit naglasak stavlja i prednost pruža problemskoj nastavi kao metodičkom sustavu koji potiče kreativno i kritičko mišljenje te u koji aktivno implementira uporabu tehnologije u nastavi. Mogućnosti primjene IKT ne iscrpljuje samo u redovnoj nastavi, već i u izvannastavnim aktivnostima (Dramska družina), dodatnoj i dopunskoj nastavi. Svakodnevno izrađuje digitalne nastavne materijale za učenike, a od prošle nastavne godine započela je s praksom online pisanih ispita od 5. do 8. razreda. U suradnji s kolegama iz škole sudjelovala je u e-Twinning projektima. Stalna je posjetiteljica stručnih skupova iz hrvatskog jezika, a također i edukacija vezanih za „e-Škole“. Sudjelovala je na simpoziju Suvremene tehnologije u obrazovanju (STO 2016.) i CUC-u 2016. godine. Nekoliko je puta bila izlagač na fakultetu u sklopu metodičkih kolegija Metodika književnog odgoja i obrazovanja.

Ivona Novak; Osnovna škola "Klana"

Od rujna 2016. učiteljica je Engleskog jezika u Osnovnoj školi „Klana“, jednoj od prvih 20 škola u Hrvatskoj koje su uključene u pilot projekt „e-Škole“. Diplomirala je engleski jezik i književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci 2013. godine. Svoje obrazovanje nastavila je neposrednim upisom poslijediplomskog doktorskog studija „Filozofija i suvremenost“ također u Rijeci. U sklopu studijskog programa izlagala je na nekoliko međunarodnih skupova baveći se metafilozofskim temama poput rascjepa filozofije na analitičku i kontinentalnu te značajem i smislom filozofije. Njezin doktorski rad bit će fokusiran na probleme unutar filozofije obrazovanja. Na dosadašnjim poslovima rado se uključivala u međunarodne projekte potičući suradnju i otvorenost u skladu sa zahtjevima suvremenog europskog društva te promičući korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju. Na trenutnom poslu, pored poučavanja engleskog jezika učenicima od 1. do 8. razreda, odgovorna je i za koordinaciju pilot projekta „e-Škole“. Kao koordinator komunicira sa stručnjacima odgovornima za provedbu Projekta, organizira profesionalni razvoj zaposlenika i potiče integraciju IKT-a u nastavi. Nadalje, administrator je web i Facebook stranice Osnovne škole „Klana“ što uključuje redovito stvaranje i objavljivanje sadržaja. Redovito pohađa edukacije organizirane u sklopu projekta za „e-Škole“. Sudjelovala je na konferenciji Suvremene tehnologije u obrazovanju u Zadru (STO 2018.) U nastavi svakodnevno koristi digitalne sadržaje te potiče učenike na samostalnu izradu istih. Povodi i online pisane provjere s učenicima od 5. do 8. razreda. Ove školske godine uključena je u dva e-Twinning projekta „E-fun“ i „Digital families“.

Trajanje: 35 minuta

Ciljana skupina: ogledni sat je prvenstveno namijenjen učiteljima Hrvatskog i Engleskog jezika, učiteljima koji vode izvannastavne aktivnosti čiji su sadržaji mediji, medijsko opismenjavanje i razvoj kritičkog promišljanja te svima koji se u svom radu bave temama iz građanskog odgoja i obrazovanja.

Potrebna predznanja: vještina pretraživanja interneta, snalaženje u aplikacijama za kreiranje online vježbi, grafički dizajn i prezentaciju sadržaja koje su jednostavne za korištenje.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC