Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Spektar vodika

Mnoga istraživanja provedena u proteklih nekoliko godina ukazuju na nužnost odstupanja od tradicionalnog podučavanja u školama. Osim znanja, potrebno je razvijati i vještine potrebne u 21. stoljeću. Inovativna tehnologija omogućuje nam redefiniranje uloge nastavnika i učenika pri čemu u prvi plan stavlja učenika omogućavajući mu razvitak kompetencija kao što su komunikacija, suradnja, kreativnost i rješavanje problema. U ovom Oglednom satu bit će prikazana nastavna jedinica Spektar vodika. Polaznici će biti podijeljeni u nekoliko grupa koje su sastavljene od tri Polaznika. Svakom Polazniku bit će dodijeljen različit zadatak. Zadaci će biti međusobno povezani. Polaznici će pomoću PhET simulatora promatrati Bohrov model atoma, izračunat će moguće energije fotona pri skokovima između raznih parova stanja te pripadajuće valne duljine. Odredit će granice spektralnih linija u Balmerovoj, Lymanovoj te Paschenovoj seriji. Svoja zapažanja i izračune unosit će u zajedničku Microsoft Excel Online radnu knjigu. Ogledni sat prikazat će na koji način možemo prikupljati, organizirati i dijeliti informacije pomoću niza informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Prikazat će i način na koji možemo razvijati vještine upravljanjem koje se odnose na odgovornost za vlastite postupke i postupke grupe te kako raditi samostalno i kao dio tima, a pri tome biti snalažljiv i inovativan, poštovati i podržavati misli, mišljenja i doprinose drugih u grupi te pridonijeti timu dijeljenjem informacija i stručnosti.

Autor(i):

Sanda Varvodić; Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića

Rođena je 1982. u Osijeku. Diplomirala je 2012. na Odjelu za fiziku te stekla zvanje magistre edukacije fizike i informatike. Zaposlena je u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića i u Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek kao nastavnica Fizike. Koristi razne web alate u nastavi i izvan nje. Redovito se usavršava. Sudjelovala u projektu EU po Pozivu „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II“. Autor rada (Ogledni sat) "Ohmov zakon" na CUC 2017.

Sanja Kasač; Osnovna škola Ane Katarine Zrinski, Retkovci

Rođena sam 16.1.1987. u Vinkovcima. Završila sam 2005. Opću gimnaziju, a 2011. sam diplomirala na Odjelu za Fiziku u Osijeku i stekla naziv magistre edukacije Fizike i Informatike. Od rujna. 2011. sam zaposlena u Osnovnoj školi Ane Katarine Zrinski u Retkovcima kao učiteljica Fizike i Informatike. Redovito se usavršavam kako na području fizike, tako i na području informatike.

Trajanje: 35 minuta

Ciljana skupina: nastavnici fizike i kemije.

Potrebna predznanja: Bohrov model atoma.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC