Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Napredno korištenje UR3 kolaborativnog industrijskog robota

Za radionicu smo projektirali i izradili vlastitu električnu hvataljku. Napredno korištenje podrazumijeva izradu i upotrebu skriptnih funkcija za automatizirani rad hvataljke, kao i uporabu skripti za odabir stavki iz menija ponuđenih operacija. Odabir stavki je povezan s U/I terminalnim blokom i pisanjem tablice binarnih stanja za pojedine operacije iz menija. Polaznici radionice će, na NAŠEM kolaborativnom industrijskom robotu UR3 s 6 stupnjeva slobode gibanja biti u praktičnom smislu osposobljeni za sljedeće operacije:

1. Manipulacija programom (izrada, spremanje novog te ponovno otvaranje) 2. Pamćenje pozicija (WayPoints) 3. Korištenje privjeska za interaktivni rad (PolyScope grafičko programsko sučelje) 4. Korištenje korisničkih skriptnih funkcija (G_ON, G_OFF, B2D) 5. Razlikovanje tipova kretanja (Joint, Linear, …) 6. Korištenje programskog stabla za pregled toka i logike naredbi 7. Manipulacija postavkama izvršenja (Dashboard) (pokreni, zaustavi, korak po korak) 8. Izrada glavnog menija operacija

Autor(i):

Zlatko Ruščić; Tehniča škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Zlatko Ruščić rođen je 7.12.1962. godine u Vrbanji, gdje je završio osnovnu školu. Nakon toga je u Zagrebu završio srednju Politehničku školu Rade Končar. Obrazovanje je nastavio na tadašnjem elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao na smjeru radiokomunikacije i profesionalna elektronika. Po završetku fakulteta počeo je raditi u informatičkoj djelatnosti kao sistem inženjer i mrežni specijalist. Radio je u tvornici kombajna Đuro Đaković u Županji te u Županjskoj i Vinkovačkoj banci. Od 2004. godine radi u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci. Osim stručnih predmeta u okviru škole vodi i dio centra novih tehnologija u dijelu robotike te drugih poslova vezanih za programiranje i informatičke tehnologije. Od strane županije imenovan je e-tehničarem za našu školu i aktivno je uključen u cjelokupni proces vezan za e-škole.

Trajanje: 90 minuta

Ciljana skupina: profesori koji predaju strukovne predmete i u svom su radu u doticaju s robotskim sustavima te oni koji obučavaju učenike za rad s robotskim sustavima industrijskog tipa.

Potrebna predznanja: preporuka je poznavanje robotskih sustava te odrađena radionica s CUC-a 2017 ovog autora ili odslušan stručni skup 16155 "osnove industrijskih robota" iz kataloga ASOO-a istog autora. Navedene preporuke ipak ne isključuju polaznike bez navedenog predznanja.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC