Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Hoću i ja!

Ogledni sat obrade lektirnog djela Hoću i ja! autorice Sanje Pilić nudi učiteljima nove ideje za obradu lektire na kreativniji i djeci zanimljiviji način. Sudionici će uvidjeti kako kroz kreativan pristup lektiri ona može postati zanimljiva učenicima. Učenike sam potaknula da uz pomoć IKT-a i suradnjom s drugim učenicima uživaju u obradi lektire. U uvodnom dijelu sata koristila sam aplikaciju Wordwall uz pomoć koje su učenici rješavali anagrame. Glavni dio sata bio je organiziran u obliku Escape classroom-a unutar kojeg sam koristila aplikaciju Learningapps uz pomoć koje su učenici rješavali križaljku te razvrstavali imenice i glagole. Svaki zadatak otkrivao je jednu riječ koja je dovela učenike do otvaranja nagradne škrinjice. U završnom dijelu sata učenici su odigrali kolo sreće u kojem su odgovarali na pitanja o djelu.

Autor(i):

Kristina Žuvić; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar

Kristina Žuvić rođena je 1.lipnja 1983.g. u Vukovaru. Diplomirala je 2007.g. na Učiteljskom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje učiteljice razredne nastave s pojačanim programom iz engleskog jezika. Nakon završetka studija godinu dana radila je kao profesorica engleskog jezika u Osnovnoj školi Čakovci. U rujnu 2007.g. zapošljava se u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića, gdje i danas radi kao učiteljica razredne nastave. Tijekom rada redovito se stručno usavršava te sudjeluje u brojnim projektima i radionicama. Posljednje dvije godine aktivno uvodi IKT u svoju učionicu i na taj način motivira učenike na učenje i suradnju.

Trajanje: 35 minuta

Ciljana skupina: učitelji razredne nastave.

Potrebna predznanja: osnovno korištenje računala i tableta/pametnog telefona.

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC